Jag lever och flyttar bloggen :)

Jag lever och mår bra även om inga livstecken har kommit på väldigt länge.
Jag har dock bestämt mig för att byta sida att blogga på då detta mer är kopplat till mitt företag, som jag eventuellt ska lägga ner.

På min nya blogg ”The Happy Hippie Life” kommer jag skriva om den nya andliga resa jag nu gör när jag ska ta återuppta min medialitet, som jag stängde dörren till för ett antal år sedan.

Varmt välkommen in på min nya blogg, genom att klicka in dig här.

Everything is connected,

Lina 🙂

Att leva livet fullt ut

Vad betyder de orden för dig? ”Leva livet fullt ut?”

I somras började jag fundera alltmer på om jag verkligen levde livet fullt ut. Och vad det innebar för just mig att leva livet fullt ut. Jag började granska mig själv och vända ut och in på tankar, känslor och olika livssanningar jag hade. Jag insåg att jag lät rädslor och andras sanningar styra de val jag gjorde i livet. Med ”andras sanningar” menar jag sådant vi har fått höra av andra under årens lopp och accepterat som våra egna sanningar.
För mig innebar detta att jag granskade mig själv alltmer och såg vad som verkligen var jag och vad som egentligen tillhörde andras värderingar. Vad är viktigt för mig och var står jag i livet, vad frågor jag ställde mig.

Jag har kommit fram till att för mig innebär att leva livet fullt ut att jag t ex  vågar ställa mig ensam och dansa på stan om där är en musikant som spelar helt fantastisk musik (och att det är ok om folk anser mig vara galen), att skratta så mycket och ofta jag kan, att välja att se det fina i ting istället för att klaga och skapa drama. Att ta ansvar för det jag själv känner och det jag själv skapar. Kunna vara snäll mot mig själv och acceptera mig för den jag är och då automatiskt acceptera andra för den han/hon är.
Det viktigaste för mig att leva livet fullt ut är att just se vilka rädslor som hindrar mig från att göra det jag brinner för. Att inte våga är att vara en liten lort, och jag vill aldrig vara en liten lort. Jag vill aldrig ligga på min dödsbädd och ångra saker jag aldrig gjorde.

För någon kanske att leva livet fullt ut innebär att resa hela tiden och se massor. För en annan att bli rik. För en tredje att bestiga the seven summits. För en fjärde att våga öppna en liten butik. För en femte att våga älska fullt ut trots alla sårande erfarenheter som finns med i bagaget.
Alla har vi våra egna sanningar och våra egna känslor vad som betyder mest för oss och får vårt hjärta att sjunga. Ingen sanning är mer sann än en annan – vi har alla bara olika sanningar.

Vad får ditt hjärta att sjunga?

Känn rädslan och våga ändå – Lina